افتخارات

  • نشان عالی میزبانی mihe2014 از دوبی
  • نشان پیشتازان کیفیت ایران
  • نشان کیفیت و بهره وری
  • اولین نشان ملی رضایتمندی مشتری آش و هلیم کشور از انجمن حمایت از مصرف کنندگان
  • نشان زرین رستوران محبوب کشور با آرای مردمی
  • دریافت تندیس نام و نشان ماندگار
  • گواهینامه ISO SFBB (استاندار جهانی غذا)
  • گواهینامه ISO 9001 (کنترل کیفیت)