محصولات

آش دوغ

آش شله قلمکار

آش رشته

شله زرد

هلیم

عدسی

قیمت محصولات

نوع محصول قیمت هر کیلو (تومان) قیمت هر پرس (تومان)
آش رشته 13,000 7,000
آش شله قلم کار 15,000 8,000
آش دوغ سبلان 12,000 6,500
عدسی 12,000 6,500
هلیم 15,000 8,000


نوع محصول قیمت ظرف کوچک (تومان) قیمت ظرف بزرگ (تومان)
شله زرد 7,000 13,000


توضیح:

- هزینه نان از آش کیلویی کسر گردیده در صورت نیاز مشتری قیمت نان محاسبه خواهد شد.
- قیمت ظروف بیرون بر برای آش کیلویی جداگانه محاسبه می شود.